Work > Stasis Series

Stasis XIII
Stasis XIII
Ceramic
200 x 300 x 150
2021